Miljöledning och miljöinventering i Din entreprenad!

Vi erbjuder tjänster som miljöledare inom bygg och anläggning, Svanenmärkning av din byggnad, miljöklassning enligt Svanen och Miljöbyggnad samt miljöinventeringar och vi vänder oss till Dig som
beställare, entreprenör, fastighetsägare, förvaltare m fl.
Efecto Miljökonsult AB etablerades 2003 och har sitt säte i Täby i norra Stockholm.
Välkommen att höra av Dig!

Efecto Miljökonsult AB stöttar 2023:

"Nattvandrarna"
www.nattvandrarna.se

Pågående uppdrag

Efecto har idag den stora glädjen att inneha rollen som byggmiljösamordnare för Veddesta 1, Veddesta 3 och Veddesta 4 på uppdrag av Järfälla kommun.
Mer information om projekten finns på www.jarfalla.se !
Efecto har även ramavtal med Forsen och Ebab i Stockholm samt arbetar som direkt anlitad konsult för andra beställare med bl a Svanenmärkning av byggnader samt miljöinventeringar.

Veddesta 1 Illustration av AIX arkitekter och White arkitekter.

Tjänster som erbjuds

Miljöledning inom Bygg, anläggning och förorenad mark

Bevakar att entreprenörer och beställare följer de projektanpassade miljökraven samt gällande lagstiftning. Samordnar utredning, sanering av förorenade områden. Kontrollen/samordningen sker från systemhandlingsskedet fram till slutbesiktning.
Bild från Helix rättspsykiatriska anläggning i Huddinge som stod klart 2012. Helix utnämndes som Årets Bygge 2013. Efecto hade uppdraget som miljöledare på uppdrag av Locum AB, SLSO samt entreprenören NCC.

Bild: Locum AB

Miljöinventeringar och miljöledning vid sanering av asbest, PCB m.m.

Besiktning av miljö- och hälsofarliga material i byggnader i samband med rivningar, ombyggnad, anpassningar, underhåll och reparationer. Vi upprättar även rivningsplaner vid ansökan om rivningslov.

Vi har kompetens som PCB- och asbestsanerare (utför kontroller av saneringar). Bild från inventering av Sjöhistoriska museet på uppdrag av Forsen AB.

Bild: Egen

Miljömärkning enligt Svanen och Miljöklassning enligt Miljöbyggnad

Vi utför samordningen inför miljömärkning och klassning av Er byggnad. 

Bild: Svenska Bostäder


Referensprojekt i urval

Fasadrenovering Södersjukhuset ”Söders vita pärla”

Fönsterbyte och tilläggsisolering av Södersjukhusets fasader. Efecto Miljökonsult AB har uppdraget som miljösamordnare (produktion) , miljöinventerare samt bevakar PCB- och asbestsaneringar under perioden 2009-2014. Uppdragsgivare Locum AB.

Bild: Locum AB

Rättspsykiatrisk anläggning Flemingsberg

Nybyggnation av nya Rättspsyk, Huddinge Sjukhus. Efecto Miljökonsult AB har haft uppdraget som miljösamordnare (projektering och produktion) under perioden 2009-2013. På uppdrag av Locum AB, SLSO (SÄK-entreprenaden) och NCC Sverige.

Bild: Locum AB

Bergrumsgaraget Liljeholmskajen

Ombyggnation av Vin & Sprits tidigare lager på 40 000 kvm, till nytt bergrumsgarage (ca 970 p-platser) till de boende i JMs nya bostadshus i Liljeholmskajen.
Efecto Miljökonsult AB har uppdraget som miljöledare (projektering och pågående produktion) under perioden 2013-2015. Uppdragsgivare är Forsen Projekt AB/JM AB.

Bild: Forsen

Kunder och samarbeten

Efecto Miljökonsult AB har haft ramavtal med Locum AB, Svenska Bostäder AB, HSB samt AB Familjebostäder/Micasa/Stadsholmen. Vi har pågående ramavtal med Forsen och Ebab samt har haft samarbeten med Jan Lundqvist Arkitekter AB, Nyréns Arkitekter m fl och direkta konsulter på uppdrag av bl a JM, NCC Sverige, SLSO, Förvaltaren och flera BRFer.

Kv Ungraren 2 i Blackeberg (på uppdrag av Svenska Bostäder) är ett av många projekt där vi har haft rollen som miljöledare under projektering och nyproduktion. Vi har verkat som miljöledare, miljöinventerare och miljöcontroller vid saneringar i ett stort antal ROT-projekt och på samtliga sjukhus i region Stockholm. Vi har under flera år utfört miljörevisioner av Svenska Bostäders upphandlade entreprenörer och leverantörer.

Kontakta oss för en förteckning på samtliga projekt som vi har varit delaktiga i samt om referenser önskas!

Bild: Svenska Bostäder

Bakgrund och ägare

Efecto Miljökonsult AB har funnits sedan 2003.

Ägare: Karin Markeryd

Bakgrund: Utbildad Miljösamordnare, högskolekurser och övriga utbildningar inom Miljövetenskap, hållbarhet m.m.

Anställd på Täby kommuns miljö- och hållbarhetsenhet inom samhällsbyggnad 2017-2020.

CV och referenser lämnas på begäran. Kontaktuppgifter, se nedan.